RUBBER BANDS – ยางวง

Rubber Band (ยางวง)

Rubber Band Products สินค้ายางวงแต่ละประเภท

Stationery Rubber Bands ยางรัดเครื่องเขียน อุปกรณ์ใช้งาน สำนักงาน

Agriculture Rubber Bands ยางรัดด้านภาคการเกษตร

Sport and Adventure Bands ยางรัดด้านการกีฬาและกิจกรรมกลางแจ้ง

Industrial and Warehouse ยางรัดด้านแวร์เฮ้าส์และโรงงานอุตสาหกกรม

Packaging Bands ยางรัดด้านการแพ็คกิ้ง

If you have any inquiry, please contact us. 

K’Sharif    Email: sharif.w@pontexthailand.com

                                                       Tel : +6698-6727974

Thank you.