MAP

แผนที่บริษัท | MAP

บริษัท พอนเท็กซ์(ประเทศไทย) จำกัด
71/13,21 หมู่5 ถนนบางนา-ตราด กม.52 ต.ท่าข้าม อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา 24130
เบอร์โทรศัพท์ 038-573-053, 089-519-7339 เบอร์แฟ๊กซ์ 038-573-052

map

แผนที่ Google Map
ดู พอนเท็กซ์(ประเทศไทย) จำกัด ในแผนที่ขนาดใหญ่กว่า