ข่าวสาร/กิจกรรม

Home / ข่าวสาร/กิจกรรม

9_32x32 บริษัทพอนเท็กซ์(ประเทศไทย)จำกัด มีความประสงค์รับสมัครพนักงานเพื่อเข้าร่วมทำงาน ตามตำแหน่งงานดังต่อไปนี้

  • เจ้าหน้าช่างเทคนิคปรับเครื่อง จำนวนหลายอัตรา (ด่วน)
  • ฝ่ายผลิตจำนวนมาก (ด่วน)

9_32x32 บริษัทพอนเท็กซ์(ประเทศไทย)จำกัด กิจกรรมเพื่อสังคม (ปลูกป่าสร้างฝายชะลอน้ำ)