NEWS / ACTIVITY / JOB

    JOB VACANCY

บริษัทพอนเท็กซ์(ประเทศไทย)จำกัด มีความประสงค์รับสมัครพนักงานเพื่อเข้าร่วมทำงาน ตามตำแหน่งงานดังต่อไปนี้

  • POSITION  (Update 5/11/2022)
    เจ้าหน้าช่างเทคนิคปรับเครื่อง จำนวนหลายอัตรา
    (ด่วน)
  • ฝ่ายผลิตจำนวนมาก (ด่วน)
  • จนท.จัดซื้อ / วางแผน
  • จนท.การตลาด /โมล

ติดต่อฝ่ายบุคคล อีเมล์ personal@pontexthailand.com

CSR  

บริษัทพอนเท็กซ์(ประเทศไทย)จำกัด กิจกรรมเพื่อสังคม (ปลูกป่าสร้างฝายชะลอน้ำ)