JOB VACANCY

 JOB VACANCY

บริษัทพอนเท็กซ์(ประเทศไทย)จำกัด มีความประสงค์รับสมัครพนักงานเพื่อเข้าร่วมทำงาน ตามตำแหน่งงานดังต่อไปนี้

  • POSITION
    เจ้าหน้าช่างเทคนิคปรับเครื่อง จำนวนหลายอัตรา (ด่วน)
  • ฝ่ายผลิตจำนวนมาก (ด่วน
  • จนท.จัดซื้อ
  • จนท.วางแผน

ติดต่อฝ่ายบุคคล อีเมล์ personal@pontexthailand.com